Aanmelden bedrijfslid

Bedrijfsgegevens

De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het bedrijfstype en de personeelssterkte per categorie, (zie matrix voor kosten jaarlijkse bijdrage). Onder 'aantal personeelsleden' wordt verstaan het totaal aantal personeelsleden dat werkzaam is binnen het door TVVL bestreken vakgebied (inclusief calculatoren, werkvoorbereiders, inkopers, acquisiteurs, monteurs etc.). Dit geldt voor de hoofdvestiging en alle nevenvestigingen. Het eerste jaar wordt de lidmaatschapsbijdrage, indien van toepassing, naar rato berekend.

Let op: meld je je aan als Detacheringsbureau? Download hier dan de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn.

Contactpersoon
Nieuwbrieven
Overige informatie
Dit zijn de persoonlijke inloggegevens van de contactpersoon.
530881
Voer het wachtwoord hieronder nogmaals in om het wachtwoord te bevestigen.